Trafnie inwestuj
Strefa partnera
zapomniałem hasła

Nie posiadasz konta?Jak przystąpić

Do programu partnerskiego mo??esz przyst?pi? na dwa sposoby, w zale??no??ci jak tutaj trafi??e??:

1) Je??eli znalaz??e?? si? na naszej stronie z polecenia którego?? z naszych partnerów, to wystarczy, ??e klikniesz w link aktywacyjny na swojej poczcie e-mail, a nast?pnie uzupe??nisz wymagane dane aktywacyjne.
2) Je??eli natomiast trafi??e?? do nas bezpo??rednio, czyli nie poleci?? Ci? ??aden z naszych partnerów, to nale??y klikn?? „zarejestruj si?”, a nast?pnie post?powa? zgodnie z wytycznymi.


Istenieje równie?? mo??liwo??? polecania klientów bez logowania si?, ale wtedy nie b?dzie wiadomo komu naliczy? prowizj?. Warto wcze??niej zakomunikowa? taki krok ogranizatoromi.


Przed rejestracj? warto przeczyta? „Czym jest program?”.