Trafnie inwestuj
Zalety uczestnictwa w programie:
 • pomagaj?c innym zarabiasz pieni?dze

 • zerowe koszty przyst?pienia, uczestnictwa i rezygnacji

 • obj?cie programem obszaru ca??ego kraju,

 • mo??liwo??? negocjacji prowizji (opcja dost?pna po zalogowaniu),

 • zni??ki na nasze produkty dla Ciebie i osób przez Ciebie wskazanych (opcja dost?pna po zalogowaniu),

 • dla najlepszych otwarta droga do kariery w naszej firmie,

 • brak obowi?zku otwierania dzia??alno??ci gospodarczej.


  (wi?cej szczegó??ów po klikni?ciu w zak??adk? "Czym jest program?")
Czym różni się nasz program od tradycyjnego łańcuszka:
 • brak jakichkolwiek kosztów,

 • ??redni pocz?tkowy zarobek za jednego, poleconego klienta, który skorzysta z oferty to:

  a) 600z??, gdy jest on polecony przez Ciebie

  b) 150z??, gdy przez Twojego bezpo??redniego partnera

  c) 40z??, gdy przez Twojego partnera 2-go poziomu

  d) 10z??, gdy przez Twojego partnera 3-go poziomu

  e) 2,50z??, gdy przez Twojego partnera 4-go poziomu

  f) 0,65z??, gdy przez Twojego partnera 5-go poziomu,

 • mo??liwo??? negocjacji prowizji,

 • maksymalny poziom prowizji jest nieograniczony,

 • polecony uczestnik staje si? Twoim ??ród??em

  dochodu kosztem organizatora.

  (wi?cej szczegó??ów po klikni?ciu w zak??adk? „Czym jest program?”)
Strefa partnera
zapomniałem hasła

Nie posiadasz konta?Kontakt

Sekretariat
Ul. Węgierska 4
30-535 Kraków


Kontakt z doradcą finansowo - kredytowym
Grzegorz Mroczek
Tel. 663 103 103
e-mail: g.mroczek@trafnieinwestuj.pl

Kontakt z kierownikiem ds. administracyjnych
Agnieszka Mroczek
Tel. 605 141 657
e-mail: a.mroczek@trafnieinwestuj.pl